CMR Stoffen

2-S Service & Specialties

Wat zijn CMR stoffen?

De afkorting van CMR stoffen staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend), Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Het zijn stoffen die zo reactief en giftig zijn dat ze soms onherstelbare schade kunnen veroorzaken.

De criteria voor het indelen van een stof als CMR zijn vastgelegd in Annex I van de CLP Verordening. Een CMR stof wordt volgens de CLP Verordening verder ingedeeld in drie categorieën. Waarvan de zwaarste categorie is gebaseerd bewijs op basis van gegevens voor de mens en de lichtste op basis van beperkte dierengegevens.

Hoe zijn gevaarlijke stoffen te herkennen?

Een producent moet op de verpakking aangeven of er een CMR stof in het product zit. Of er een gevaarlijke stof in het product zit is te herkennen aan de zogenoemde H-zinnen (een gevaarsaanduiding of Hazard Statement). De H-zinnen geven informatie over de gevaarsaspecten van een stof. H350 wil zeggen dat er kankerverwekkende stoffen inzitten. H340 staat voor mutagene stoffen en H360 voor voortplantingsgiftige stoffen.

Welke stoffen vallen onder CMR stoffen?

Veel volgende stoffen worden bijvoorbeeld beschouwd als een CMR stof:

 

Formaldehyde

Formaldehyde ook wel methanal of spaanplaatgas genoemd, is een kleurloos giftig gas met een prikkelende geur. Het wordt gebruikt in onder andere watergedragen metaal bewerkingsvloeistoffen, MDF en textiel.

 

Boorzuur

Boorzuur is een wit kristalachtig poeder dat oplosbaar is in organische oplosmiddelen. Het is een verbinding van boor, zuurstof en waterstof.

Werken met CMR stoffen.

Bedrijven zijn verplicht om gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te vervangen. Als dit niet mogelijk is zijn de werknemer en werkgever aan strenge eisen gebonden. Er moeten bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen zo dicht mogelijk bij de bron getroffen worden.

2-S heeft veel ervaring met alternatieve stoffen.

Bent u op zoek naar metaalbewerkingsvloeistoffen zonder CMR stoffen? Wij helpen u graag.
Neem vrijblijvend contact met ons op via: info@2-s.eu of telefonisch via: +31 492 590 443.

Onze Service & Specialties

Laboratorium & Analyse

ISO 9001 : 2015

Fluid Service Management

Metaalbewerkingsadvies

Vaten- en afval verwerking

Vragen?

Neem contact op of stel je vraag