Waterkwaliteit

2-S Service & Specialties

Waterkwaliteit

In Nederland is de drink waterkwaliteit over het algemeen goed. Echter, de verschillen per regio zijn groot. In de ene regio is het drinkwater ‘hard’ en in de andere regio ‘zacht’. Hard en zacht water zegt iets over de opgeloste metalen in het water. Dit wordt uitgedrukt in ºdH. In zacht water zit relatief weinig- en in hard water veel opgelost metaal zoals calcium en magnesium.
Niet alleen opgeloste metalen beïnvloeden de waterkwaliteit, maar ook de opgeloste zouten. Chloriden zijn opgeloste zouten die een zeer negatieve rol spelen in emulsies.

Foto: Compacte plug & play demi-water installatie.

Verdamping

Wanneer een emulsie bij bijvoorbeeld het draaien en frezen wordt gebruikt speelt de hardheid een belangrijke rol. Een te lage hardheid kan zorgen voor schuim en een te hoge hardheid kan zorgen voor kalkafzetting in de machine. Wanneer je verspaant, wordt de emulsie warm met als gevolg dat het water verdampt. Bij verdamping blijven metalen als calcium en magnesium achter. Wanneer de machine vervolgens wordt bijgevuld met leidingwater, loopt het gehalte opgeloste metalen op en neemt de hardheid dus toe met als gevolg dat er kalkafzetting in de machine kan ontstaan. Maar niet alleen de opgeloste metalen blijven achter, ook de chlorides nemen toe. Dit kan op termijn een probleem worden. Hoe hoger het gehalte chlorides, hoe groter de kans op corrosie/roest. Niet alleen onderdelen kunnen dan roesten, vlekken of verkleuren. Maar ook uw machines kunnen gaan roesten.

Andere oorzaken van een hoge hardheid

Een andere belangrijke oorzaak van het toenemen van de hardheid is het bewerken van magnesiumhoudende materialen. Magnesium wordt in onder andere aluminium gebruikt als legeringselement. Goede voorbeelden zijn:

  • 5000-legeringen (Al-Mg)
  • 6000-legeringen (Al-Mg-Si)
  • 7000-legeringen (Al-Zn-Mg)

Al deze aluminium soorten bevatten een hoog gehalte magnesium. Wanneer je deze legeringen verspaant, komt er simpelweg magnesium in de emulsie met als gevolg dat de hardheid toe neemt.

Gedemineraliseerd water

Hoe kunt u problemen door opgeloste metalen en zouten tegen gaan? Heel simpel, gedemineraliseerd water gebruiken. Demi-water is puur water zonder opgeloste zouten en metalen; dus een goed waterkwaliteit. Door na te vullen met demi-water neemt de hardheid niet toe. Echter, demi-water installaties zijn doorgaans groot, duur en ingewikkeld. Toch bestaan er systemen die ideaal zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Onder anderen de firma Grünbeck Waterbehandeling verkoopt compacte en kwalitatief zeer goede systemen die demi-water produceren zonder toevoeging van chemie. Het is dan ook een ‘plug & play’ systeem. Het systeem (zie afbeelding) kan direct op het leidingnetwerk worden aangesloten, produceert ca. 400 L per uur en is zo groot als een steekwagentje.

Contact

Zie meer

2-S helpt u

Vragen over dit onderwerp? Stel je vraag of neem vrijblijvend contact op