Restgas-analyse (RGA)

2-S Service & Specialties

Restgas-analyse (RGA)

Wat is een RGA?

Bij een RGA worden onderdelen in een vacuümkamer geplaatst. Onder vacuüm worden met behulp van massaspectrometrie vervuiling gemeten. Naast contaminatie op het oppervlakte kan middels deze methode vervuiling dat in het materiaal is getrokken worden gemeten. Deze vervuiling kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld bewerkingsvloeistoffen of reinigingsmiddelen.

Zie meer

Vrijgaven op basis van RGA?

Het meten van onderdelen middels een restgas-analyse is kostbaar. Mede door deze reden zijn er instanties welke bevoegd zijn om processen, bewerkingsvloeistoffen en reinigingsvloeistoffen vrij te geven. De methode waarop deze instanties processen vrijgeven moeten reproduceerbaar zijn over een langere tijd.

Bij deze vrijgaven zijn speciaal ontwikkelde ‘blokjes’ nodig om te produceren en reinigen. Er zijn diverse blokjes welke geschikt zijn voor vrijgaven. De keuze van het blokje hangt van meerdere factoren af. Bijvoorbeeld de afmetingen van de vacuümkamer of de belanghebbende eindklant. Wanneer bewerkingsvloeistoffen worden vrijgegeven dient het blokje te worden verspaand met het desbetreffende koelmiddel. Vervolgens wordt het blokje gereinigd volgens twee vastgelegde reinigingsmethoden;

  • Waterig reinigen; alkalisch
  • Dampontvetting; gemodificeerde alcohol

Vrijgegeven bewerkingsvloeistoffen

De firma Petrofer GmbH produceert diverse bewerkings- en reinigingsvloeistoffen welke reeds zijn vrijgegeven middels restgas-analysen. In de afgelopen jaren zijn de volgende producten vrijgeven:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over restgas-analyses of een van de vrijgegeven vloeistoffen? Neem contact op via: info@2-s.eu of +31 492-590 443.

Zie meer

2-S helpt u

Vragen over dit onderwerp? Stel je vraag of neem vrijblijvend contact op