Wat is formaldehyde?

2-S Service & Specialties

Wat is formaldehyde?

In bijvoorbeeld de verspaning en in harderijen worden veel metaalbewerkingsvloeistoffen gemengd met water. Deze metaalbewerkingsvloeistoffen zijn hierdoor gevoelig voor de groei van organisme. Wanneer schimmels, bacteriën of gisten in de metaalbewerkingsvloeistof groeien, kunnen deze de kwaliteit van het product beschadigen en gaan de producten stinken.

Om de groei van organisme tegen te gaan, wordt vaak formaldehyde toegevoegd als bestandsdeel om de producten te conserveren. Echter, deze stof wordt niet in pure vorm toegepast, maar er wordt gebruik gemaakt van formaldehydedonoren (FAD’s). Deze FAD’s zetten formaldehyde af waardoor naarmate van tijd de hoeveelheid formaldehyde toeneemt.

Zie meer

CMR-stof

Formaldehyde is een zeer giftige stof en bewezen carcinogeen. De stof is dan ook ingedeeld als CMR-stof:

  • Carcinogeen (kankerverwekkend)
  • Mutageen (verandering van erfelijke eigenschappen)
  • Reproductie Toxisch (schadelijk voor de voortplanting)

Wanneer metaalbewerkingsvloeistoffen FAD’s bezitten, moet de verpakking worden gelabeld met het gevarenetiket GHS-08. Waarmee wordt aangegeven dat werknemers een zeer groot gevaar lopen.

Alternatieve bacterie-dodende stoffen

Aangezien formaldehyde kankerverwekkend is, kiezen veel gebruikers voor producten die geen FAD’s bezitten. Echter, om de kwaliteit van deze producten te garanderen en de bacteriegroei tegen te gaan, worden alternatieve bacterie-dodende stoffen toegevoegd om formaldehyde te vervangen.

Het gevolg, vergrote kans op huidklachten, oogirritatie en problemen met de luchtwegen. Voor meer informatie kunt u het volgende kennisbank artikel lezen: Alternatieve bacterie-dodende stoffen in metaalbewerkingsvloeistoffen.

Gezonde metaalbewerkingsvloeistoffen

Om uw werknemers te beschermen tegen ongezonde situaties op de werkvloer kan 2-S Service & Specialties u ondersteunen. 2-S levert al jaar en dag metaalbewerkingsvloeistoffen zonder FAD’s of andere schadelijke stoffen.

Contact

2-S helpt u

Vragen over dit onderwerp? Stel je vraag of neem vrijblijvend contact op