Dielektrikum

EDM / vonkerodeer vloeistof

Dielektrikum

Bij Electrical Discharge Machining (EDM), ook bekend als eroderen, zinkvonken of draadvonken, wordt een gewenste vorm of contour verspaand middels een elektrische vonk. Hierdoor worden langzaam stukjes van het werkstuk geslagen. Om deze bewerking uit te kunnen voeren zijn speciale bewerkingsvloeistoffen nodig. De isolerende olie zorgt voor een vonkoverslag tussen elektrode en het werkstuk.

2-S Service & Specialties levert diverse EDM-vloeistoffen van de firma Petrofer. Deze EDM-vloeistoffen en onderscheiden zich in viscositeit, vlampunt en toepassing.

Voordelen

Approvals

Totaal pakket

Wanneer u zowel vonkerodeert als reinigt in uw fabriek kunnen wij uw totale proces optimaliseren. Voor een optimale cleanliness kunnen wij u voorzien van het juiste reinigingsmiddel na het verspanen. Hiervoor hebben we diverse Feroclean-producten.

Dielektrikum testen?

Wilt u Dielektrikum testen in een van uw machines? In samenwerking met verschillende partijen kunnen we uw machines reinigen alvorens we een test uitvoeren.

Industriële reiniging

Verspaning

Machine smeermiddelen

Fluid Service Management

Vragen?

Neem contact op of stel je vraag