Vijf na twaalf voor koelsmeermiddelen

Bent u al in orde met uw koelsmeermiddelen? Vanaf 1 december gaat de REACH-wetgeving in voege en zullen koelsmeermiddelen nooit meer hetzelfde zijn. En maar goed ook. Gevaarlijke stoffen zoals formaldehyde en boorzuur moeten eruit om de operatoren op de werkvloer te beschermen. Maar bent u zich bewust van de consequenties die dit met zich meebrengt? Want wie tegen 1 december nog niet volledig overgeschakeld is, zal in de fabriek moeten meten of er geen te hoge concentraties in de productie aanwezig zijn.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: 2-S

In de media en de vakpers is de voorbije maanden heel veel verschenen rond de impact van de REACH-wetgeving op koelsmeermiddelen. Vanaf 1 december is het zo ver. Minder dan twee maanden voorde deadline blijkt echter dat er nog heel watbedrijven zijn die hun huiswerk niet rond hebben. Henry van Haeff, zaakvoerder van
2-S trekt aan de alarmbel. “Koelsmeermiddelen kunnen niet zomaar ingeruild worden voor een ander. Soms blijft de naam dezelfde maar verandert de samenstelling. Onderzoek de nieuwe veiligheidsbladen vanaf december dus grondig. Het chemische samenspel in de koelvloeistof zal immers ageren met alle facetten van het productieproces: de machines, de gereedschappen, de werkstukken, operatoren … En dit kan goed aflopen, maar kan ook veel schade berokkenen aan mens en machine. Het is een oefening die tijd kost om het overschakelen in één keer goed te hebben. Bovendien bevatten sommige formaldehydevrije alternatieven de stoffen MIT, CMIT en BIT (de zogenaamde isothiazoline, potente allergenen) en phenoxyethanol. Stoffen die weliswaar niet kankerverwekkend zijn, maar die wel bij heel wat mensen een allergische reactie veroorzaken met bijvoorbeeld huidirritatie tot gevolg. Dat is niet de stap voorwaarts die je zoekt.”

Concentraties opvolgen op de productievloer

Wie tegen 1 december nog niet volledig overgeschakeld is en dus nog met oude, formaldehydebevattende koelsmeermiddelen aan de slag is, krijgt er nog een extra verplichting bij. “Los van het feit dat het nooit een goed idee is om twee verschillende koelvloeistoffen bij elkaar te gooien, weg garantie, weg kwaliteit, krijgt deze praktijk vanaf december ook een juridisch staartje. Als er nog een concentratie in de verspaningsmachines aanwezig is van formaldehyde, dan bent u als metaalverwerker verplicht om de concentraties op de productievloer op te volgen. U moet immers kunnen aantonen dat u de gezondheid van uw medewerkers ter harte neemt. En datzelfde geldt voor de reinigingsvloeistoffen. Ook daar zit vaak een concentratie aan formaldehyde in vervat.” Metaalbewerkers die hier nog niet hebben bij stilgestaan moeten dus dringend actie ondernemen. “Door het positieve economische klimaat is dit geen evidentie: overal zitten de orderboekjes goed vol, verkopen nieuwe machines als zoete broodjes en zijn er technische mensen tekort. Alles wat niet tot de corebusiness behoort, daar is geen tijd voor. Nochtans valt er zoveel winst te rapen voor wie kiest voor een veilig alternatief dat perfect op zijn productie en producten is afgestemd. Biocidevrije alternatieven hebben wat dat betreft de toekomst, want Europa zal alleen maar strenger worden. Wij ondersteunen onze klanten graag in deze zoektocht en hebben ook apparatuur ter beschikking om eenvoudig de formaldehydeconcentraties op de werkvloer te gaan meten.”

Bron: Metaalvak.be

Klik hier voor de download van het PDF-bestand.

Recent Posts