Test koelsmeermiddelen en voorkom onaangename verrassingen

Nu de effecten van REACH zichtbaar worden, moeten bedrijven zich wel druk gaan maken over de koelsmeermiddelen. “Test dan eens verschillende vloeistoffen van meerdere leveranciers”, zegt Henry van Haeff, directeur-eigenaar van 2-S. Ook fabrikanten van metaalbewerkingsvloeistoffen innoveren namelijk. En veel koelsmeermiddelen gaan verdwijnen of van samenstelling veranderen. Wie dan niet voorbereid is, kan voor onaangename verrassingen komen te staan. 

De laatste ronde is aangebroken voor bacteriegroei remmende grondstoffen zoals formaldehyde. Dit zou dat een signaal moeten zijn om verschillende vloeistoffen te gaan testen. Want overschakelen naar een alternatief doe je niet zomaar. “Jammer genoeg testen de meeste bedrijven pas alternatieven als ze een probleem hebben. En dan testen ze meestal alleen het aspect waar ze een probleem mee hebben, zoals huidklachten”, zegt Paul Meijerink, technisch adviseur bij 2-S. Hij heeft zich het afgelopen jaar bij 2-S verdiept in de veranderende wet- en regelgeving die op dit terrein effectief wordt, zoals de nieuwe etikettering per 1 december.

Brede testervaringen verzamelen

Hij begeleidt meerdere bedrijven in de Brainportregio – en ook daarbuiten – bij het testen van koelsmeermiddelen van Petrofer die op een mens- en milieuvriendelijke wijze bacteriegroei tegengaan. Tijdens de test, die zeker twee tot drie maanden duurt, verzamelen zowel 2-S als het bedrijf diverse gegevens, nadat de testmachine eerst volledig leeg getrokken is, eventueel professioneel gereinigd wordt en weer afgevuld wordt met de Petrofer vloeistoffen. Denk daarbij aan huidreactie bij medewerkers, standtijden van gereedschappen, oppervlakteruwheid, reinigbaarheid. Dat zijn allemaal aspecten waar koelsmeermiddelen invloed op hebben. Niet voor niets is 2-S een van de initiatiefnemers van het project  Verspanen 4.0 van het Mikrocentrum High Tech platform, .  waarin leveranciers systematisch en objectief de invloed van het v koelsmeermiddel op een groot aantal aspecten onderzoeken. “Je moet het totale plaatje bekijken”, vult Henry van Haeff aan.

Positieve effecten

De ervaringen die Paul tot nog toe heeft opgedaan bij deze testen, is dat bedrijven na korte tijd willen overstappen. Waarom? “Omdat ze ontdekken dat koelsmeermiddelen het totale verspaningsproces zeer positief beïnvloeden.” Henry van Haeff houdt op de Precisiebeurs 2018 een presentatie over strategisch verspanen. Hij gaat dieper in op de uitkomsten an de eerste onderzoeken door de projectgroep Verspanen 4.0. Daarnaast belicht hij de ervaringen die 2-S heeft opgedaan.  Precisiebeurs, 14 en 15 november, Veldhoven

Inspectie SZW: zoek alternatief

De Inspectie SZW is vorig jaar het programma On the road to zero gestart. Het wil zogenaamde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) verbannen uit Nederlandse bedrijven. In een artikel op de website schrijft de Inspectie SZW dat men ‘graag ziet dat bedrijven alle CMR-stoffen vervangen door veilige alternatieven.  “Sterker nog: vervangen is verplicht zolang het technisch en praktisch haalbaar is.” In een toelichting op het beleid  zegt de inspectie dat een werkgever bij kankerverwekkende en mutagene stoffen “verplicht is de stof te vervangen indien dat technisch mogelijk is.” Daarbij verwijst men naar artikel 4.4 van het Arbobesluit.  De inspectie beseft dat het lastig is alle CMR-stoffen direct uit te bannen. Daarom helpt het bedrijven bij het vervangen of het minimaliseren van de blootstelling.

Meer informatie? Klik op inspectie SZW en op Precisiebeurs.

Klik op onderstaande afbeelding voor het lezen van het originele artikel.

Bronvermelding: Solutions, september 2018

Recent Posts